Документи

Годишен план за јавни набавки 2019

 

dok

Извештај за реализирана програма за 2018

 

ИЗВЕШТАЈ ЗА РЕАЛИЗИРАНА ГОДИШНА ПРОГРАМА 2017

 

ИЗВЕШТАЈ ЗА РЕАЛИЗИРАНА ГОДИШНА ПРОГРАМА 2017

 

БУЏЕТСКА СМЕТКА 2017

 

 

СОПСТВЕНА СМЕТКA 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

БУЏЕТСКА СМЕТКА

СОПСТВЕНА СМЕТКА