Информации од јавен карактер

Врз основа на член 9 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Сл. весник на РМ” бр.13/06) и член 3 од Упатството за начинот и постапката за спроведување на Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер НУ „Спомен куќа на Тодор Проески“ - Крушево ја изготви следната листа на информации од јавен карактер:

 ЛИСТА НА ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР

Образец

Колективен договор

Кодекс за административни службеници

Документи

Закони

Лице за контакт