Активности во Спомен куќа на Тодор Проески

 

СЕРВИСИРАЊЕ НА КЛИМИТЕ

ПОСТАВЕН Е ШТЕНДЛЕР ЗА МОТОРОТ 

НАПРАВЕН Е ПАРКИНГ ЗА ВЕЛОСИПЕДИ ПРЕД СПОМЕН ДОМОТ