Изјави за медиуми и доделување на дипломите од работилницата со Хармоники во Крушево - Горан Алачки