Мајка Тереза вечниот ангел на милосрдието

На ден 07-06 2016г. се отвори изложба на НУ „Спомен куќа на Мајка Тереза“ од Скопје во НУ „Спомен куќа на Тодор Проески“ Крушево под наслов „Мајка Тереза вечниот ангел на милосрдието“.

Им благодариме на вработените од двете институции за организацијата и успешната соработка. Дел од присутните гости прикажани низ фотографии. Доделување на благодарници од директорот на НУ „Спомен куќа на Мајка Тереза“ на директорот на  НУ „Спомен куќа на Тодор Проески“ за успешна соработка.