Одбележување на 37 години од раѓањето на нашиот Тоше ...