Посета на Францускиот Амбасадор -Кристијан Тимоние