Започна новата работилница со гитари под водство на Дамјан Пејчиноски