Вработени

 

  ЕЛЕНА МИРЧЕВСКА

  ДИРЕКТОР НА НУ „СПОМЕН КУЌА ТОДОР      ПРОЕСКИ“

  ДОРИ РИСТЕСКА - ДРУГ СОРАБОТНИК ВО КУЛТУРА

ЗОРАН НИКОЛОВСКИ - ПОМЛАД СОРАБОТНИК ЗА ИНФОРМАТИЧКИ РАБОТИ

Кустос  БЕТИ ТАЛЕСКА - КУСТОС 
 НАДИЦА ТАЛЕСКА - КУСТОС
 ТОНИ ВЕЛЈАНОСКИ - ДОМАКИН
 СТОЈАН БОГОЕСКИ - РАБОТНИК ЗА ФИЗИЧКО БЕЗБЕДНОСНА ЗАШТИТА-ЧУВАР
 ТАЊА РИЗОСКА - ОДРЖУВАЊЕ НА ОБЈЕКТ
   БИЛЈАНА КАРЕСКА ЈАДА - ОДРЖУВАЊЕ НА ОБЈЕКТ
 ХРИСТО ЗИСОВ - ДОМАКИН

ЦВЕТАНЧЕ АНДРЕСКА - БИЛЕТОПРОДАВАЧ

 ДРАГАН НЕДЕЛКОСКИ - РАБОТНИК ЗА ФИЗИЧКО БЕЗБЕДНОСНА ЗАШТИТА-ЧУВАР