Вработени

 

ЛЕФКИЈА ГАЖОСКА - ДИРЕКТОР

  ДОРИ РИСТЕСКА - ДРУГ СОРАБОТНИК ВО КУЛТУРА

ЗОРАН НИКОЛОВСКИ - ПОМЛАД СОРАБОТНИК ЗА ИНФОРМАТИЧКИ РАБОТИ

Кустос  БЕТИ ТАЛЕСКА - КУСТОС
 НАДИЦА ТАЛЕСКА - КУСТОС
 ТОНИ ВЕЛЈАНОСКИ - ДОМАЌИН
 СТОЈАН БОГОЕСКИ - РАБОТНИК ЗА ФИЗИЧКО БЕЗБЕДНОСНА ЗАШТИТА-ЧУВАР
 ТАЊА РИЗОСКА - ОДРЖУВАЊЕ НА ОБЈЕКТ
   БИЛЈАНА КАРЕСКА ЈАДА - ОДРЖУВАЊЕ НА ОБЈЕКТ
 ХРИСТО ЗИСОВ - ДОМАЌИН

ЦВЕТАНЧЕ АНДРЕСКА - БИЛЕТОПРОДАВАЧ

 АТАНАС АТАНАСОСКИ - РАБОТНИК ЗА ФИЗИЧКО БЕЗБЕДНОСНА ЗАШТИТА-ЧУВАР
 ДРАГАН НЕДЕЛКОСКИ - РАБОТНИК ЗА ФИЗИЧКО БЕЗБЕДНОСНА ЗАШТИТА-ЧУВАР